Job

Company seminar | 17/10/2023

 

คุณรู้อะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราบ้าง?
วันนี้เรามีเวลาศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่

Company seminar | 17/10/2023

ระบบป้องกันฟ้าผ่าเชื่อมโยงกับชีวิตอันมีค่าของเรา วันนี้เรามีเซสชั่นศึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกันฟ้าผ่า

Company gathering | 17/10/2023

วันนี้เราจัดงานสงกานต์บริษัท!

งานที่เราทำ  | 15/01/2022

บริษัทเจเคทีอิเล็คทริคจำกัด

ประกอบธุรกิจนำเข้าผลิตออกแบบธุรกิจนำเข้า

              โดยวางเป้าหมายเป็นศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถให้บริการแก่ทุกกลุ่ม
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
“รวดเร็วประทับใจ” บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญของลูกค้า
เป็นอันดับหนึ่ง
เรามีการคิดค้นเทคโนโลยีในการผลิตตู้ไฟฟ้า
และระบบความ คุมไฟฟ้าที่ดีมาโดยตลอด