News & Event

ครบรอบ 40 ปี Autonics

22/01/2018

ขอแนะนำSupplier Autonics ครบรอบ 40 ปีผู้ผลิตระบบอัติโนมัติคุณภาพสูง????

เทคโนโลยีขนาดเล็กที่นำใส่เข้าไปในเครื่องจักรผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มศักภาพ

ในการผลิตเปลี่ยนจินตนาการ เป็นความจริง

ชมVDO >>>  https://youtu.be/cl7isxVWzig