News & Event

AUTONICS

04/11/2016

Autonics Technical Training Program 2016 ( Temperature controllers Timers Counters,) ขอบคุณ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมเพื่อให้เกิดกิจกรรมดีๆ ให้ความรู้เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ให้กับบุคคลากรของไทยเรา