News & Event

THANK YOU SUPPLIER

09/08/2016

AUTONICS KOREA COMPANY

ขอบคุณ AUTONICS  ประเทศเกาหลีใต้  ที่ให้การสนับสนุนการตลาดทุกช่องทาง จนทำให้มียอดขาย

เป็นอันดับหนึ่ง ของอุปกรณ์อัตโนมัติ Sensors,Controllers,Temperature Controllers,Photoelectric sensors

Proximity sensors, และขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ บริษัทเจเคที อิเล็คทริค จำกัด ของเรา

ทั้งยังให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

 

Manufacturing Expo 2016

22 - 25 มิถุนายน 2559